Мисли и Цитати

мисли, сентенции, цитати, пожелания, поздрави, пословици и поговорки

Цитати на Хераклит

Цитати на Хераклит (530 г.пр.н.е. — 470 г.пр.н.е.)  • Всичко тече, всичко се променя
  • Много земя претърсват златотърсачите, но намират малко злато
  • Многознанието не научава хората да бъдат умни
  • Мъдростта е само в едно — да се признае, че разумът управлява всичко и чрез всичко
  • Не влизаме два пъти в една и съща река
  • Мисленето е велико достойнство и мъдростта се състои в това да говориш правдиво и вслушвайки се в природата, да постъпваш съобразно с нея

Коментари: