Мисли и Цитати

мисли, сентенции, цитати, пожелания, поздрави, пословици и поговорки

Пословици и поговорки

Пословици и поговоркиБългарски поговорки | Китайски поговорки | Японски поговорки | Индийски поговорки


 • Ако гониш два заека, няма да хванеш ни един.
 • Ако е гарга - рошава да е!
 • Ако младостта знаеше, ако старостта можеше!
 • Ако не посееш нещо, няма да ожънеш нищо.
 • Ако работата беше хубаво нещо и владиката щеше да работи.
 • Благословено вино, проклето пиянство.
 • Бог високо, цар далеко.
 • Бързата работа - срам за майстора.
 • Бързият не ходи за вода, а жадният.
 • Всичко хубаво си има край.
 • Всяка жаба да си знае гьола.
 • Всяко чудо за три дни.
 • В царството на слепите и едноокият е цар.
 • Върви му като на бито куче тояга.
 • Вържи попа, да е мирно селото
 • Върти се като муха без глава.
 • Гладна мечка хоро не играе.
 • Гладно куче и гол кокал гризе.
 • Глас народен – глас божи.
 • Гледа, ама не вижда.
 • Голям е тъпанът, но празен.
 • Гузен негонен бяга.
 • Да би мирно седяло, не би чудо видяло.
 • Дават ли ти – вземай, гонят ли те – бягай!
 • Ден година храни.
 • Денят се познава от сутринта.
 • Един камък триста гарги пропъжда.
 • Една птичка пролет не прави.
 • Желязото се кове, дорде е горещо.
 • За брадата на кьосето - бръснари колкото искаш.
 • За всеки влак си има пътници.
 • Залудо работи, залудо не стой.
 • За магарето тръните са по-сладки от сеното.
 • Запънал се като магаре на мост.
 • И без петли съмва.
 • И гробарите имат своите гробари.
 • И сам войнът е войн.
 • Кажи ми какви са приятелите ти, за да ти кажа какъв си.
 • Кажи на слепия, че е сляп, и той ще ти се разсърди.
 • Казана дума, хвърлен камък.
 • Каквото повикало, такова се и обадило.
 • Каквото посадиш, такова ще пожънеш.
 • Каквото селото, такъв и кмета.
 • Който копае гроб другиму, сам пада в него.
 • Който не работи, не трябва да яде.
 • Който пее, зло не мисли.
 • Който спи с куче, трябва да му търпи и бълхите.
 • Кръвта вода не става.
 • Кучето лае, за да опази не селото, а себе си.
 • Лисица два пъти в капан не влиза.
 • Лозето не ще молитва, а мотика.
 • Любов и кашлица не се крият.
 • Мокър от дъжд не се бои.
 • Мързеливият два пъти работи, скъперникът два пъти плаща.
 • На вълка вратът му е дебел, защото си върши работата сам.
 • На каквото си постелиш, на това ще легнеш.
 • На лъжата краката са къси.
 • На харизан кон зъбите не се гледат.
 • На чужд гръб и сто тояги са малко.
 • Няма риба без кости.
 • От работа не се хубавее, а се гърбавее.
 • От трън, та на глог.
 • Очи пълни, ръце празни.
 • Пари при пари отиват.
 • По дрехите посрещат, по ума изпращат.
 • Пъкълът - и той за хората е направен.
 • Рано пиле рано пее.
 • Рибата още в морето, той приготвил тигана.
 • С какъвто се събереш, такъв ставаш.
 • С питане и до Цариград се стига.
 • Тежко на умния между будалите.
 • Тихата вода е най-дълбока.
 • Три пъти мери, един път режи.
 • Ум царува, ум робува, ум патки пасе.
 • Утрото е по-мъдро от вечерта.
 • Шило в торба не седи.

Коментари: