Мисли и Цитати

мисли, сентенции, цитати, пожелания, поздрави, пословици и поговорки

Цитати на Сун Дзъ

Цитати на Сун Дзъ (544 пр.н.е. - 496 пр.н.е.) • Ако познаваш и врага, и себе си, не трябва да се страхуваш, дори от стотици битки.
 • В сражението, самò по себе си, численото превъзходство не дава преимущество.
 • Всички загубили могат да видят действията ми, но това, което не могат да видят е стратегията, която поражда победата.
 • Възможността да се предпазим от поражение е в нашите ръце, а възможността да победим врага е в неговите собствени.
 • Дръж приятелите си близо, а враговете си още по-близо.
 • Цялата война е базирана на измама.
 • Да управляваш много хора е същото, като да управляваш малко – въпрос на организация.
 • Непобедимостта е в защитата, а победата - в атаката.
 • Никога не притискай отчаян враг твърде много.
 • Този, който знае, кога може да се бори и кога не, ще бъде победител.
 • Трябва да вярваш в себе си.
 • Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.

Коментари: