Мисли и Цитати

мисли, сентенции, цитати, пожелания, поздрави, пословици и поговорки

Цитати на тема Математика

Цитати на тема Математика


  • Математиката познава много изкусни изобретения, които могат да бъдат полезни както за задоволяване на желаещите да се учат, така и за развитието на всички знания, облекчавайки труда на човека Рене Декарт

  • Не съм специалист по математика, а само неин почитател, нещастник, влюбен в най-красивата от всички науки Пол Валери

  • Математиците са нещо като французите: каквото и да им кажеш, те си го превеждат на своя си език и то веднага се превръща в нещо съвършено различно Йохан Волфганг фон Гьоте

  • Някои хора са математици; други не са Джейн Гудол

  • В математиката, както и в други области, като застанеш слисан пред някое ново явление, значи вече наполовина си направил ново откритие Петер Густав Льожон Дирихле

  • Математиката е най-красивото и мощно съзидание на човешкия дух. Математиката е толкова стара, колкото и човекът Стефан Банах

Коментари: