Мисли и Цитати

мисли, сентенции, цитати, пожелания, поздрави, пословици и поговорки

Цитати на Карл Маркс

Цитати на Карл Хайнрих Маркс (1818 — 1883) • Продай на човек риба която да го изхрани за един ден,научи човек на риболов и си изгубил чудесна бизнес възможност
 • Демокрацията е пътя към социализма
 • Религията е опиум за народа.Тя е едно сърце в един безсърдечен свят
 • Битието определя съзнанието
 • В наше време човековъдството много изостава от животновъдството…
 • В процеса на борбата с истината, заблуждението само се разобличава
 • Временната раздяла е полезна. Постоянното общуване създава усещане за еднообразие
 • Всеки от нас действително се превръща в такъв, какъвто изглежда в очите на другите
 • Всяка икономия, в крайна сметка се свежда до икономия на време
 • Всяка нация може и трябва да се учи от другите
 • Една форма на свободата обуславя друга, както един крайник на тялото обуславя друг. Всеки път, когато под въпрос се поставя една или друга свобода, с това се поставя под въпрос и свободата изобщо
 • Езикът е толкова древен, колкото и съзнанието
 • Жестокостта е характерна за законите, продиктувани от страх, защото страхът може да бъде енергичен само бидейки жесток
 • Законите на икономиката започват да се проявяват, когато ги нарушават
 • Изкуството е най-възвишената радост, която човек дарява на себе си
 • Моралните устои не могат да бъдат създадени с параграфите на закона
 • Най-дълбоките чувства най-трудно се изразяват с думи
 • Наказанието не е нищо друго, освен средство за самозащита на обществото срещу нарушаването на условията за неговото съществуване
 • Наказанието не трябва да предизвиква по-голямо отвращение от престъплението
 • Научните истини са парадоксални, ако се съди на основата на всекидневния опит, който улавя само заблуждаващата видимост на нещата
 • Нито един човек не се бори против свободата — човек се бори в най-лошия случай против свободата на другите
 • Няма нищо по ужасно, по-унизително, от това да бъдеш роб на роба
 • Отделният цигулар се води сам, но на оркестъра е нужен диригент
 • Противно е да бъдеш под ярем — даже в името на свободата
 • Революциите не се правят със закони
 • Светът никога не е бил поправен или изплашен от наказание
 • Слабостта винаги се е спасявала във вярата в чудеса
 • Страстта е, енергично стремяща се към своя предмет, съществена сила на човека
 • Четенето на художествени произведения е неоценим извор за опознаване на живота и законите на неговата борба
 • Човечеството се прощава със своето минало смеейки се
 • Чуждият език е оръжие в житейската борба

Коментари: