Мисли и Цитати

мисли, сентенции, цитати, пожелания, поздрави, пословици и поговорки

Цитати на тема Щастие

Цитати на тема Щастие


  • Ако се построи къща на щастието, най-голямото помещение ще е чакалнята Жюл Ренар

  • Истинското щастие е нещо отрицателно: то е липса на нещастие Пиер Буаст

  • Нещастието сближава хората, а щастието ги разделя К. Ю. Вебер

  • От щастието хората оглупяват повече, отколкото от нещастието Мартин Лутер

  • Човек никога не е толкова щастлив, нито толкова нещастен колкото си въобразява Франсоа дьо Ларошфуко

Коментари: