Мисли и Цитати

мисли, сентенции, цитати, пожелания, поздрави, пословици и поговорки

Цитати на тема Мисли

Цитати на тема Мисли


  • Мислите, подобно на хората, имат своя младост Френсис Бейкън

  • Мисълта привежда материята в движение Вергилий

  • По-добре е да се мисли, преди да се действа, отколкото след това Демокрит

  • Дойде му мисъл в главата, но като не завари никой си отиде Емил Кротки

  • Никой проблем не може да устои на атаките на постоянното мислене Волтер

  • Няма мисъл, която да не може да бъде изказана просто и ясно Александър Иванович Херцен

  • Едва ли има нещо по-необходимо за спокойния живот и за успеха на всяко дело от умението на човека да владее своите мисли Джон Лок

  • Ако човек седне да помисли, винаги го питат дали не го боли глава Ралф Уолдо Емерсън

Коментари: