Мисли и Цитати

мисли, сентенции, цитати, пожелания, поздрави, пословици и поговорки

Цитати на тема Власт

Цитати на тема Власт


  • Всяка власт корумпира, а абсолютната власт — абсолютно Шарл Монтескьо

  • Да заповядваш на себе си е най-голямата власт Луций Аней Сенека

  • Да получиш власт е случайно нещо, а да я предадеш на друг е доблест Луций Аней Сенека

  • Несправедливата власт не е дълга Луций Аней Сенека

  • Човек, който властва над другите, губи своята лична свобода Френсис Бейкън

Коментари: